Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie

Back to top button