Internasional

Mahatir Minta Malaysia Tunda Pembukaan Sekolah

Ketiga, pengajaran boleh direkam oleh guru serta murid dan diulang berkali- kali untuk menelaah di rumah.

Keempat, satu panel guru perlu diadakan bagi tiap 10 sekolah serta tingkatan kemudian mereka akan menjawab pertanyaan oleh murid di kawasan mereka melalui telefon.

Kelima, orang tua diminta menentukan anak mengikuti pengajaran di Televisi.

Keenam, ada banyak stasiun Televisi untuk menyiarkan pengajaran guru untuk tiap tingkatan serta setiap stasiun Televisi akan digunakan untuk satu tingkatan.

Ketujuh, di rumah mungkin ada hanya satu Televisi kemudian apabila banyak anak di tingkatan yang berlainan, sukar semua anak mengikut pelajaran di beberapa tingkatan untuk ini Televisi kecil bisa digunakan yang dibatasi kepada menerima siaran saja.

Kedelapan, di belakang guru akan diadakan papan hitam atau putih untuk guru menulis atau melukis.

Kesembilan, meja diadakan di depan guru untuk demonstrasi yang diperlukan.

“Dengan cara ini semua murid akan menikmati pengajaran guru yang terbaik di seluruh negara. Apabila wabah Covid-19 tidak lagi mengancam barulah sekolah dibuka. Cara mengajar perlu dikaji semula untuk menggunakan manfaat teknologi moderen,” tuturnya. (mg2)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button